Nápověda Ochrana osobních údajů
 
Firma Papyrus, s.r.o., je registrována dne 25. 11. 2002 u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00017841 / 001.

1. Informace, které jsou sdělovány při registraci prostřednictvím www.fotobanka.cz jsou vyžadovány za účelem dostatečné identifikace zájemce tak, aby mohlo dojít k řádnému a platnému uzavření smluv, jejich plnění, finančnímu vypořádání, splnění povinností vyplývajících ze zákona (vystavení daňových dokladů, atd.) a informování uživatelů o možnostech a novinkách aplikace.

2. Informace, které uživatel poskytl a které ho jednoznačně identifikují, nebudou bez jeho souhlasu poskytnuty třetí osobě za účelem obchodního využití.

3. Každý uživatel má možnost, v souladu se zákonem, se u provozovatele aplikace dotázat, jaké informace jsou o něm uchovávány. Tato žádost může být zaslána e-mailem na adresu info@fotobanka.cz.