Nápověda Doporučené nastavení, expirace, zabezpečení
 
Expirace objednávek
Objednávky, které nejsou zaplaceny do 14 dní, jsou automaticky stornovány.

Expirace downloadů
Zpřístupněný soubor se snímkem je možné stáhnout do 14 dní od jeho uvolnění. Pokud tuto možnost zmeškáte, napište nám email.

Bezpečnost

  • Pro optimální zabezpečení aplikace jsme ji celou umístili za firewall. Každý pohyb po aplikaci je sledován, zaznamenán do Log souboru s časem a IP adresou.

  • Pro přístup k Vašemu účtu máte své ID a heslo, které jste si zvolili. Pro objednání snímků je nutno navíc zadat podpisový klíč, který je uveden ve smlouvě.

  • Kontrola IP adres - Každý počítač připojený k Internetu má svou unikátní adresu - tzv. IP adresu. Fotobanka neustále kontroluje, jestli přihlášený uživatel přichází stále ze stejné adresy. Pokud ne, je z aplikace odhlášen. Toto bezpečnostní opatření všem potencionálním útočníkům velmi stěžuje možnost, jak se vydávat za někoho jiného.
    Někteří poskytovatelé však svým uživatelům během jejich práce mění IP adresy. Takovýmto legálním uživatelům se může stávat, že je aplikace odhlašuje příliš často a nechtěně (běžně by vás Fotobanka měla automaticky odhlásit až po cca. 20-ti minutách nečinnosti.) Ve svém osobním menu v možnostech Volby zabezpečení máte možnost vypnout či zapnout tuto kontrolu. Pro autorizaci celé operace musíte znovu zadat své heslo.

  • Náhledy ostrých snímků jsou zobrazeny v relativně malé velikosti (cca 300 pixelů) což je např. pro využití v tisku velikost 25 milimetrů. Kromě toho jsou snímky prolnuty se znakem fotobanky. Ostrá data pro tisk jsou uživatelům zpřístupněna až po zaplacení. Přesto, pokud by došlo k užití takto malých náhledů bez uzavření smlouvy, je toto jednání protiprávní a nápravy se lze domáhat soudní cestou.

  • Citlivá data jsou zabezpečena pomocí SSL.

  • Z důvodu zabezpečení Vašeho účtu jste po 30 minutách nečinnosti odhlášeni. Pro pokračování práce se svým účtem se musíte znovu přihlásit.
  •