Nápověda Popis a schvalovani fotografii, uprava popisu
 
Jako fotograf v menu uvidíte po přihlášení v modré liště a ve svém Osobním menu tlačítko MOJE GALERIE. Po kliknutí na něj se dostanete do galerie všech svých snímků, tedy popsaných, nepopsaných, schválených i doposud neschválených editorem fotobanky.

Pro snazší orientaci mezi svými snímky máte možnost si vybrat, které své snímky chcete vidět:

 • všechny - zobrazí se všechny Vaše snímky

 • aktivované - pouze aktivní snímky, schválené jak Vámi tak editorem fotobanky, k publikování

 • deaktivované - snímky, které jste z nějakého důvodu dočasně deaktivovali a nezobrazují se uživatelům fotobanky

 • nepopsané - snímky, které doposud nebyly popsány vůbec nebo byly jen popsány částečně, tudíž neúplně a proto nemohou být schváleny k publikování

 • ke schválení - Vaše snímky, které čekají na schválení editorem

  Snímky máte možnost si řadit podle několika kritérií, a to jak vzestupně, tak sestupně.


  Popis a změna popisu snímků

  Pokud jste přihlášeni, pak pod snímky ve své galerii klikněte na ikonu u náhledu snímku, následně vyplníte požadované položky a zmáčknete ULOŽIT.

  Pokud některý z popisů změníte či doplníte, upravíte zařazení do kategorií, ... snímek musí znovu schválit editor fotobanky (pokud nemáte nastaveno editorem automatické schvalování snímmků).

  Každý snímek, aby byl zařazen do nabídky fotobanky, musí mít vyplněny povinné položky. Pokud není snímek doposud aktivován editorem fotobanky, naleznete jej ve své galerii, kde ho vidíte ale pouze Vy.

  POVINNÉ POLOŽKY

  1/ Název snímku, např. Romantický večer na pláži. Měl by být krátký, výstižný, věcný. Protože se v něm prohledává v základním vyhledávání (spolu s klíčovými slovy), tak je vhodné rozepsat jak a co na snímku vidíte. Např. Chlupaté krávy na zelené louce. Vhodná klíčová slova kráva,krávy,louka,zelená. Díky tomu, že v klíčových slovech máte 1. pád a v popisu máte slova vyskloňovaná ve větě, vychytáte různé tvary dotazu (krávy na louce i kráva louka).
  Vyhněte se názvům snímků typu pišišvor, broučánek, ťuťuňuňu, můj miláček, naše rozomilá Mášenka, ..... a snímky nazývejte buď konkrétně, nebo podle nálady, situace, ... Redaktoři, pracovníci reklamních agentur, marketingoví pracovníci špičkových firem, ... se podle takových názvů budou velice těžko orientovat, co to má vůbec být.

  2/ Technika vytvoření - formát filmu či digitální kamera, kresba, 2D / 3D v PC, ...

  3/ Výrobce a model digitalizačního zařízení - výrobce a model scanneru či digitální kamery, např. scanner Scitex Eversmart. Uvádějte plný název jak výrobce, tak modelu, jinak se Vám snímek vrátí k opravě popisu.

  4/ Další zásahy - obsah snímku pozměněn - zda obsah snímku byl či nebyl manipulován - tj. zda snímek odpovídá či neodpovídá skutečnosti (montáž nového prvku do záběru, odretušování části záběru, kombinace více snímků do jednoho, ... již neodpovídá skutečnosti, tj. obsah je pozměněn)

  5/ Kategorie - snímek zařaďte do kategorie podle hlavního motivu, který je na snímku zobrazen. Snímek může být zařazen i do více tematických kategorií, např. detail mouchy na krajíci chleba v katogorii Příroda/zvířata/hmyz a Potraviny/pečivo.

  Nezařazujte snímek do kategorií podle motivů, které dominanatní nejsou, jsou podružné, někde v růžku atd.

  Nezařazujte snímky do kaskádovitě pod sebe zařazené kategorie, např. do Příroda a Příroda/zvířata, nebo Příroda/rostliny a Příroda/rostliny/květy. Kategorie nedělejte příliš podrobné, např. Doprava/železnice/lokomotivy/historické/parní/oje je opravdu příliš... Běžně stačí zařazení do 2. - 4. úrovně podkategorií.

  Snímky jsou ve fotobance řazeny primárně podle fotografovaných objektů, ne podle žánru (akt, makro, zátiší, krajina, portrét, atd.). Proto toto třídění prosím dodržujte. Tudíž bude-li na snímku
  - zátiší s jablky, zařaďte snímek mezi Potraviny / Ovoce, typ záběru Zátiší
  - struktura povrchu jablka, zařaďte snímek mezi Potraviny / Ovoce / Jablka, typ záběru Makro, nebo Struktura, ...
  - atd.

  Snímky nezařazujte do hlavních kategorií, ale do podkategorií.

  Rozbalený seznam všech kategorií naleznete po přihlášení svým přihlašovacím jménem na adrese http://photographs.fotobanka.cz/show_tree.php

  6/ klíčová slova - nejdůležitejší položka ze všech. Věcný popis snímku. - pište pouze klíčová slova podle toho, co na snímku vidíte. Vše dominantní, nic víc, nic míň. Příklad: pole,traktor,traktorista,brambora,hrouda,stroj,sklizeň,nebe,les,Zetor,muž,zemědělec,podzim
  Pročtěte si Návod na tvorbu klíčových slov, kde se o jejich vytváření dozvíte více. Minimální počet klíčových slov je stanoven na tři. Klíčová slova oddělujte čárkou.

  7/ cena - Vámi stanovená cena za užití snímku v jednotlivých formátech a licencích. Ceny doporučujeme stanovovat postupně vyšší pro větší formáty, vyšší pro výhradní a pro trvalé licence než pro jednorázové a nevýhradní.
  Snímky jejichž licence a formáty zůstanou bez uvedení ceny se v těchto licencích a formátech nebudou nabízet (např. neuvedete cenu u formátu A7 trvalá výhradní licence, proto tuto licenci v tomto formátu nepůjde objednat). Cenu stanovujte s ohledem na Vámi požadovaý zisk ze snímku, naší odměnu k této částce připočtěte a stanovíte tak koncovou cenu pro zákazníka.

  Po odeslání stránky se Vám zobrazí stránka s malými náhledy. Pokud tomu tak není, pravděpodobně jste nevyplnili správně povinné položky. Proto si všimněte co Vám aplikace hlásí, položky si zkontrolujte, doplňte a informace odešlete znovu.


  NEPOVINNÉ POLOŽKY

  Ke každému snímku máte možnost vyplnit další doprovodné informace, které jsou nepovinné. Ty jsou zobrazeny pod čarou. Podle těchto informací mohou uživatelé snímky vyhledávat v Pokročilém vyhledávání (např. podle Typu záběru, ...). Na posledním místě můžete uvést do Poznámka: vlastní informace, které se nikomu kromě Vás nezobrazují (údaje o prodejích, pořízení snímku, ...)


  SCHVALOVÁNÍ SNÍMKŮ

  Úroveň
  0/ ve fotobance začínající fotografové, jejichž snímky prohlíží a schvaluje ručně editorka. Schválení trvá řádově dva až čtyři týdny, to z toho důvodu, že denně musíme prohlédnout několik set, nekdy i tisíc snímků. Pokud jsou prázdniny, dovolené, ... tak se termín může prodloužit. Pokud není Váš snímek schválen v tomto termínu, napište editorce.

  1/ Ve fotobance ověření zpravodajští fotografové garantující kvalitu, aktuálnost snímků a popisů. Snímky zařazené pouze ve zpravodajskych kategoríích se automaticky podmíněně schvalují, ve fotobance je dodatečně kontroluje editorka. Pokud fotíte zpravodajské snímky, napište ediorce na editor@fotobanka.cz

  2/ Fotografové bezproblémově publikující ve fotobanka.cz, s minimálním počtem 100 aktivovaných snímků, k jejichž zařazení a popisům nemá editorka v naprosté většině případů žádné připomínky. Snímky ve zpravodajství i fotobance jsou ihned po popisu automaticky podmíněně schváleny, dodatečně je kontroluje editorka. Pokud kritérium splňujete, napište nám na editor@fotobanka.cz

  3/ Autoři s plně automatickým schvalováním snímků - snímky jsou ihned po popisu automaticky schváleny, pouze s následnou namátkovou kontrolou.

  Podmíněné schválení snímku - po popisu je snímek automaticky zobrazován v příslušné sekci. Editorka je kontroluje až následně, s možností dočasné deaktivace z důvodu špatného zařazení, popisů, ... Po opravě autorem se již neaktivují podmíněně, ale podléhají manuálnímu schválení.


  Popis snímků skoro bez internetu

  Pokud by Vám trval příliš dlouho popis snímků přes internet, případně pokud jich máte v galerii velké množství, lze je popsat offline. Na adrese http://photographs.fotobanka.cz/offline/FBOffline310.exe
  si stáhněte program naisntalujte a pak podle přiloženého návodu snímky popíšete.

  Vygenerujte si a stáhněte ze svého Osobního menu / offline náhledy nepopsaných snímků.
  Programem snímky popíšete, stejně jako v online aplikaci, a výsledný soubor přiřadíte svým snímkům opět v Osobního menu / offline.

  Stručný návod:
  1/ Na www.fotobanka.cz si vygenerujete a stáhnete v části Osobní menu/Offline/Generovat exportní dávky offline balíčky pro aplikaci. Ty rozbalíte (rozzipujete) a umístíte do adresáře, který si pro ten účel vytvoříte. Dávky se dají generovat po určitém počtu snímků, nebo po určité velikosti pro jeden balíček.

  2/ Exportovaný soubor z aplikace přiřadíte v Osobním menu/Offline - Exportní dávka ke svým snímkům.
 •