Nápověda Stažení snímku, fakturace, DPH
 
Jelikož snímky prodávají jednotliví autoři, od každého autora obdržíte doklad samostatně. Ten Vám přijde emailem spolu s licenční smlouvou, zároveň ho naleznete kdykoli ve svém Osobním menu / objednávky / faktury.

Pokud je fotograf
 • podnikatelem, obdržíte Fakturu - daňový doklad
 • pokud není podnikatelem či je odměňován na základě autorského zákona, obdržíte potvrzení o zaplacení autorské odměny

  Ceny snímků jsou uvedeny bez DPH. Pokud je autor snímku plátcem DPH, je ke snímkům tato daň ve výši 5 % automaticky připočtena při závěrečném vyúčtování.

  Daňový doklad podle zákona o dani z přidané hodnoty musí obsahovat pouze níže uvedené údaje, nemusí být tudíž orazítkován a podepsán (viz. Zákon o DPH).

  Uvolnění snímku ke stažení

  Platba na proformafakturu:
  Jakmile obdržíme informaci o řádném provedení platby na náš účet (délka závisí na platebního režimu Vaší a naší banky), dostanete od nás emailem vyrozumění, že jsou Vaše snímky uvolněny ke stažení.

  Online platby nebo nebo pokud máte k dispozici kredit:
  Snímky si můžete stáhnout ihned po objednání ve svém Osobním menu / Stáhnutí snímků. V případě, že máte nsatven kredit, se Vám částka, kterou máte k dispozici, sníží do doby zaplacení o výši provedené objednávky.

  Stažení snímků

  Přihlašte se a z Vašeho OSOBNÍHO MENU klikněte na Stáhnutí snímků. V tabulce si kliknete na snímky, které chcete stáhnout, určíte, kam se mají uložit a pak ji jen čekáte na dokončení přenosu dat. Snímky ke stažení jsou Vám k dispozici po dobu 14 dní. Rychlost přenosu závisí na kvalitě linek a rychlosti připojení.

  Pokud jste za proxy, či se Vám z jiného důvodu snímek nestáhne, zkuste variantu Stáhnout jinak, kdy se v prvním kroku snímek připraví ke stažení, ve druhém si zvolíte možnost stažení online či okamžité zaslání snímku na Váš mail (pozor na min. velikost Vaší emailové schránky!).  Výňatek ze zákona o DPH (stav březen 2002)

  §12(2) Běžný daňový doklad musí obsahovat
  a) obchodní jméno, sídlo nebo místo podnikání, popř. bydliště nebo místo podnikání plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění,
  b) daňové identifikační číslo (Pozn. č.9: §33 zákona ČNR č.337/1992 Sb.) plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění,
  c) obchodní jméno, sídlo nebo místo podnikání, popř. bydliště nebo místo podnikání plátce, pro něhož se uskutečňuje zdanitelné plnění,
  d) daňové identifikační číslo plátce, pro něhož se uskutečňuje zdanitelné plnění,
  e) pořadové číslo dokladu,
  f) rozsah a předmět zdanitelného plnění,
  g) datum vystavení dokladu,
  h) datum uskutečnění zdanitelného plnění,
  i) výši ceny bez daně celkem,
  j) základní nebo sníženou sazbu daně, případně sdělení, že se jedná o zdanitelné plnění osvobozené od povinnosti uplatnit daň na výstupu podle §46 nebo §47,
  k) výši daně celkem zaokrouhlenou na desetihaléře nahoru, popřípadě uvedenou i v haléřích.
  Za správnost údajů uvedených na běžném daňovém dokladu odpovídá plátce, který uskutečnil zdanitelné plnění.
 •