Nápověda Formaty fotografii
 
Formát - rozsah formátů, do kterého se snímek CELÝ beze zbytku vejde při přepočtu na 300 DPI a při dodržení orientace.
Pokud např. snímek o několik milimetrů v libovolném rozměru přesahuje formát A5, je zařazen do A5 - A4. Pokud potřebujete přesné rozměry snímku, lze je spočítat z rozměru snímku v pixelech.
V případě že snímek při rozlišení 300 DPI přesáhne byť jen trochu daný formát, automaticky je uváděn ve formátu vyšším. Rozhodujícím údajem je rozměr snímku v pixelech, dělený 300 (DPI).

Příklad:
Snímek 3519 pixelů x 2480 pixelů ... 3519 pixelů je při 300 DPI rozměr (3519 / 300) * 25,4 = 297,9 mm což je vic než formát A4 (297 x 210 mm), proto je snímek uveden ve formátu A4 - A3.